Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Kanaries en zijn hoofd groepen verdeeld.

Kleurkanaries zijn in twee hoofdgroepen in te delen :

  • tot de ongepigmenteerde, vetstofkleur of lipochroom- kanaries (zonder bruin of zwart pigment).
  • De gepigmenteerde of melanine- kanaries (met bruin en zwart pigment) 

Tot de ongepigmenteerde, lipochroomgroep, behoren alle kleurkanaries die onder invloed van erfelijke eigenschappen geen donkere kleurstoffen in de bevedering bezitten.

Hun kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van een lipochroom- of vetstofkleur.

Deze groep is ingedeeld in de kleuren:

  • wit
  • geel
  • rood.

Wit is eigenlijk geen kleur maar meer de kleurloosheid van de veer. 

Tot de gepigmenteerde, melaninegroep behoren alle kleurkanaries die in meer of mindere mate een hoeveelheid donkere kleurstoffen in hun bevedering bezitten.

Deze groep is ingedeeld in de pigmentgroepen:

  • zwart
  • bruin
  • agaat
  • isabel.

Deze vier verschillende kleuren vormen de basiskleuren.

Komen altijd voor in combinatie met een lipochroomkleur,

De vetstofkleur of lipochroomkleur, zowel bij de gepigmenteerde als bij de ongepigmenteerde, kan beïnvloed, gereduceerd worden door de ivoorfactor en als verschijningsvorm intensief, schimmel of mozaïek zijn al of niet in bezit van rode, werking van de ino- of satinetfactor, ogen. Een derde groep zijn de ‘bonte’. Komen uit het kruisen van gepigmenteerde en ongepigmenteerde kanaries .Het onderling kruisen van bonte dieren geeft zowel bonte als gepigmenteerde en ongepigmenteerde nakomelingen. Bont wordt in kleurkanarie kringen niet gevraagd, u zult ze dan ook niet op tentoonstellingen tegenkomen. We komen ze wel tegen bij de zang-, houding-, vorm-, en kuifkanaries. De kleur en tekening bij bontkanaries is van ondergeschikt belang. Op een mooie aftekening is nauwelijks te selecteren; het kruisen van twee perfect afgetekende bonte dieren geeft geen enkele garantie op identiek getekende nakomelingen.De benaming van de reeksen start vanuit vorige hoofdindeling, vetstof of gepigmenteerd. Zie Indeling De volledige benaming, identificatie van de vogel bestaat uit een aantal benoemde uiterlijke kenmerken.Deze kenmerken worden besproken in het menu onderdeel reeksen, detail'. 

Wat volgt is een opsomming van alle mogelijke kenmerken die niet steeds aanwezig hoeven en niet altijd combineerbaar te zijn. De combinatie van verschillende kenmerken in dezelfde vogel noemen we gemakshalve de 'reeks' waarin de kanarie resorteert. De reeksen komen ter sprake in volgend menu-item.  

 

Vetstofkleurige of lipochrome kanaries. 

 

Drie kenmerken.

 

hoofdkleur of hoofdkenmerk:

 

geel, roodwit dominant,  wit recessief

 

lutino, rubino, albinodominant, albinorecessief

 

factor bijkleur:

 

ivoor

 

verschijningsvorm:

 

intensief, schimmel, mozaiekT1, mozaiekT2

 

vb. geel ivoor schimmel

 

Gepigmenteerde of melanine kanaries.

 

Maximum vijf kenmerken

 

hoofdkenmerk

 

zwart, bruin, agaat, isabel               

 

pigmentfactor

 

pastel, opaal, kobalt,phaeo,satinet,topaas,eumo, onyx, grijsvleugel, jaspis

 

bij- of grondkleur:

 

geel, rood, wit dominant, wit recessief

 

factor bijkleur:

 

ivoor

 

verschijningsvorm:

 

intensief, schimmel, mozaiekT1 ,mozaiekT2

 

vb isabel geel intensief 

 

Bijkomend aan deze kenmerken kan de kanarie 'extra factoren', oa de azulfactor, vertonen.  

 

Bij tentoonstellingen worden, soms, de reeksen opgesplitst in ‘klassieke kleurkanaries’ en ‘niet klassieke kleurkanaries’.Klassieke kleurkanaries zijn dan de kanaries met de hoofdkenmerken. De vetstofkleurige:wit dominant, wit recessief, geel en rood’ en de gepigmenteerde: zwart, bruin, agaat en isabel. 

 

Onder de ‘niet klassieke’ ressorteren vanuit de vetstofkleurige: albino dominant, albino recessief, rubino en lutino en vanuit de gepigmenteerde deze met een duidelijke pigmentfactor: pastel, opaal, kobalt, phaeo, satinet, topaas, eumo, onyx, grijsvleugel.

 

VETSTOF/rode ogen  of PIGMENT KLEUR PIGMENT FACTOR


kan ontbreken

BIJKLEUR

kan ontbreken

VETSTOF of BIJKLEUR FACTOR

kan ontbreken

VERSCHIJNINGS VORM
 geel/lutino
 rood/rubino
 /////////  /////////  ivoor intensief
schimmel
mozaiek T1 pop
mazaiek T2 man
 wit/albino
  dominant
wit/albino
  recessief
 /////////  /////////  /////////  /////////
zwart
bruin
agaat
isabel
pastel
opaal
kobalt
phaeo
satinet
topaas
eumo
onyx
grijsvleugel
jaspis
geel
rood

witdominant
wit recessief

ivoor


/////////

intensief
schimmel
mozaiek T1
mazaiek T2

/////////

  Ingestuurd door G.h Bedankt.

 

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.