Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Cursus Deel 12 : De nieuwe kleuren.

Satinet rood mozaiek 1Agaat opaal wit rec

De NIEUWE KLEUREN                       Deel 12.

De pastelfactor                     (2° reductiefactor)

Alle zwarte en bruine eumelanine wordt er door gereduceerd (verminderd).  De werking van deze factor laat zich evenwel het sterkst gevoelen op de bruin eumelanine,welke soms volledig verdwijnt.Door de pastelfactor werking zijn de melanine-korrels sterk in volume toegenomen, ongeveer het dubbele, tot deze bij niet pastellen.Deze volumetoename zou te wijten zijn aan een langer of grotere stimulering dan normaal van de melanine-cellen, waardoor overproductie van eumelanine ontstaat met een vergroten (uitzetten) van de korrels tot gevolg.Meerdere van de melanine-cellen zullen daardoor barsten en afsterven.In feite hebben we hier dus niet te maken met een reductie van eumalanine maar met een overproductie ervan, met toch een uiteindelijke reductie tot gevolg in de bevedering.Bij kleurkanaries met een sterk bezit aan zwarte eumelanine, dus in de zwartreeks, is dit verschijnsel soms zo erg, dat er uiteindelijk zeer weinig zwarte eumelanine in de veren zal terechtkomen.Op die plaatsen, waar normaal dit melanine bezit het grootst is (nl. in de grote veren), zal daardoor een sterke opbleking optreden ... zwartpastellen en grijsvleugels !

Effecten :

Op de Zwartreeks  :  De tekening wordt zwart-grijzig, maar onderbroken en minder afgelijnd .De grote pennen zijn nogal eens opgebleekt.

Op de Agaatreeks  :  vervaging, vergrijzing en mindere aflijning; plus meer onderbreking van de tekening.

Op de Bruinreeks  :  De tekening is hier grotendeels verdwenen, vager en minder afgelijnd.  Ook het phaeobruin is iets teruggelopen in kleur.

Op de Isabelreeks  :  tekening is volledig verdwenen, bij intensieve exemplaren en voornamelijk bij mannen blijven veelal nog restanten te zien.

Opmerking   : De pastelfactor kan in vele gradaties voorkomen.Hij werkt dus niet altijd even sterk en verschilt van vogel tot vogel.

Vererving en formule  : 

De pastelfactor vererft geslachtsgebonden en recessief.

                        rz       =  reductie zwart 

                        X/ rz+ =  klassiek / pastel

                        X/ rz 

                        X/ rz  =  pastelman

                        X/ rz 

                        X/  rz  =  pastelpop

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.