Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

 FOUTEN IN VORM, BEVEDERING ENZ. Deel 24. 

Meestal wordt er geschreven over hoe men de vogels moet kweken, en hoe de vogels zouden moeten zijn. Degene onder ons, zowel de kanariekwekers als de tentoonstellers, weten ook maar al te goed hoe belangrijk de nog andere zaken spelen in het kweken van: KANARIE VOGELS. Deze zaken wil ik nu eens bespreken en met enkele tekeningen duidelijk aanwijsbaar maken. Wat de fouten zijn of wat een keurmeester met zijn opmerkingen wil zeggen. De fouten die in onze kanarievogels kunnen voorkomen zijn legio. 

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN ZIJN O.A.

Te klein - te groot - ruwe bevedering - verkeerde houding - kleurfouten - tekeningfouten – conditiefouten - vormfouten – africhtingsfouten - kopfouten – snavelfouten – hoorndeelfouten – bevederingsfouten -grondkleurfouten - enz. Ik zou nog wel wat door kunnen gaan, maar ieder kent deze rubrieken wel, en ook onder welke rubriek de keurmeester deze fouten zal onderbrengen.De bijgaande tekeningen zullen zeker wat meer inzicht geven aangaande de fouten die er zich kunnen voordoen. Onthoud als kweker en tentoonsteller wel dat men tijdens het koppelen van vogels altijd let op de in dit artikel genoemde fouten:

WAT DE ENE VOGEL TE VEEL HEEFT,

MOET DE ANDERE VOGEL MINDER HEBBEN.

Een combinatie van een goede stam vogels, en wat inzicht in boven genoemde regel, moet leiden tot een goede stam vogels met resultaat op onze T.T.’s. Op BLz 50 vind men het ideaal beeld van een kanarievogel met de daarbij bijgeschreven eigenschappen: 

HOUDING: Fier, levendig en een hoek vormend van 45° of iets meer met het horizontale vlak. hij / zij mag beweeglijk zijn en al eens tegen de tralies komen, echter zonder té onrustig, bang of wild zijn.                             

GROOTTE: 13,5 - 14,5 cm Bij de kampioenkeuze zal, bij overige gelijkheid van de resterende kwaliteiten, de grootste de voorkeur verdienen, zonder dat de grootte van 14,5 cm    

wordt overschreden.

VORM:     De vorm van de kleurkanarie moet steeds spoelvormig zijn, iedere afwijking van deze normen kan duiden op het niet raszuiver zijn. Elke in kruising van andere kanarierassen die zichtbaar is moet bestraft worden.

 

LET WEL: fouten als hangende vleugels, gekruiste staarpunten, afhangende staart enz zijn géén vormfouten maar zijn allen fouten in houding. Elk afzonderlijk deel van de kanarie      

waarvan de houding verkeerd is, dient bestraft te worden in de rubriek houding.                 Even zo wordt elk afzonderlijk deel waarvan de grote niet juist is bestraft in de rubriek: grootte. Hetzelfde geldt voor de rubriek vorm.

Over deze vormfouten wil ik ook iets schrijven, ook hierin zijn de meningen wel eens verdeeld, maar als de in FIG. 1 beschreven vogel bij u duidelijk is, zullen ook de vorm of houdingsfouten bij u zeker zichtbaar worden.  

In bijgaande tekeningen zijn de meest voorkomende fouten aangehaald.

 
 

( Figuur 1 )

anatomie

1. Kop ovaal, met langs alle zijden gebogen vlakken; niet plat of hoekig.
2. Nek goed gevuld en niet ingevallen.
3. Wangen licht gebold tot bijna vlak; nooit fel bol.
4. Rug bijna recht, niet ingevallen of bol.
5. Vleugelpunten gesloten rustend op de stuit.
6. Staart iets opgericht ten opzichte van neutrale lijn.
7. Oog bijna in het midden van de kop, absoluut geen wenkbrauwen.
8. Snavel, kegelvormig, de beide helften bijna even lang en gesloten.
9. Kin, gevuld en één lijn vormend met de borst.
10. Borstlijn, gebogen overlangs, nooit bol of vlak; overdwars mooi rond en niet plat of puntig.
11. Buiklijn gebogen en één lijn vormend met de borst niet uitgezakt.
12. Dijen bevederd en juist zichtbaar. Loopbeen bijna rechtop.
13. Tenen rond de zitstok gesloten.
14. Nagels niet te lang of plat op de stok liggend.
15. Staart gevorkt, maar niet te diep.

Kop- en snavelfouten

 

1. Platte kop.

kop01

2. Normaal.

kop02

3. Te dikke snavel.

kop05

4. Overhellende kop.

kop01

5. Puntige en lange snavel.

kop01

6. Korte snavel, kleine kop.

kop05

7. Gekrulde kopveertjes.

kop07

8. Kop en nek te breed.

Vormfouten bij de kanarie vogels

kop06

1. Normale houding.

kan01

2. Gebroken ruglijn.

kan04

3. Smalle nek, geen ronde borst.

 

4. Holle, ingevallen rug.

kan09

5. (a) "Cravatte" (b) Los op borst.

kan05

6. Losse flanken.

kan07

7. Zware vogel, zware borst, te vet.

kan09

8. Hangende vleugels.

kan08

.

 

10. Te horizontale houding.

kan10

11. Te verticale houding.

Deze fouten komen regelmatig voor, ook kent men nog fouten in houding o.a. gedrukt - liggende houding achteroverhellend - terughoudend - zenuwachtig - vlinderend op bodem - vuil - enz.

Andere veel voorkomende fouten zijn de tekeningfouten

Als een vogel een tekeningpatroon bezit zal het volgens patroon moeten voorkomen: nl. kort, fijn smal en onderbroken symmetrisch t.o.v. elkaar, doorlopend tot in de flanken, ook onderbroken en symmetrisch t.o.v. elkaar. Alleen de kleur en uitzicht kunnen door bepaalde factoren in te kweken wijzigen, maar dat is riet de bedoeling van dit artikel om te bespreken. DE VOORKOMENDE TEKENINGFOUTEN ZIJN O.A. Tekening niet onderbroken - te streperig geen / weinig flanktekening - te harde tekening (enkele soorten vogels) tekening ongelijk - flanktekening ongelijk / weinig ongelijk. Men dient wel rekening te houden met de factor intensief of schimmel die ook het uitzicht van de tekening iets wijzigt.

A. Bij intensief factor wordt tekening wat fijner in uitzicht.
B. Bij schimmelfactor wordt / kan tekening iets breder van uitzicht.

En zoals ik al eerder schreef, de kleur en uitzicht van het tekeningpatroon word weer bepaald door het in kweken van de een of andere factor(en).

De voorkomende bevederings fouten

In het algemeen moet de bevedering zijdeachtig zijn en goed aangesloten met een mooie glans erop. Er mogen nergens geen kale of ruwe plekken voorkomen. Bij de intensieve vogels zal de kleur goed doorgekleurd zijn, tot in de toppen der bevedering, zeker bij de overjarige vogels. De eerstejaars vogels zullen iets minder doorgekleurd zijn. De schimmelvogel vraagt een goede en verdeelde schimmelverdeling over het hele lichaam, met ook een goed gesloten bevedering.

A. Intensieve vogel heeft korte bevedering.
B. Schimmel vogel heeft lange bevedering.

DE MEEST VOORKOMENDE FOUTEN IN DE BEVEDERING ZIJN:

Ruwe bevedering - Ruistoppels los / ruw flanken - borstkrul - nekkrul - gebroken pennen - mist vleugel  en / of staartpennen - geen glans / dof - opening op borst - lange bevedering - oogstreep - losse duimpennen - gerafelde bevedering. Bij vee1 van deze fouten zal bij een beetje aandacht van de kweker de fout tot het verleden horen.

De conditiefouten.

Deze zijn door de meeste vrij snel te herkennen en in de meeste gevallen nog weg te werken. In andere gevallen zal zo een vogel nog goed zijn voor de "Kweek" maar voor de T.T. is hij niet geschikt.

Enkele conditiefouten zijn:
- Te lange bovenbek en teennagels.
- Misvormde bek / tenen.
- Erg vuil ruw - vuile poten en staart.
- Mist teen of teennagels
- Schubvorming op de hoorndelen
- Vogel is ziek, zit dik, diaree.
- Tranende ogen/ blind enz.

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.