Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Cursus Deel 27 : Wat is een stam.

Wat is een stam.                          Deel 27. 

1. Wat is een stam kleurkanaries ?  

Het zijn vier zo egaal mogelijke vogels van eenzelfde ras, kleurslag, sex, jaartal, geringd met ringen van dezelfde federatie en, wetenschappelijk gezien, stammend uit gemeenschappelijke voorouders.  

  1. 2. Het keuren van stammen. 

De vier vogels worden vooraf gekeurd op de normale wijze. Achteraf, als alle vogels van de stammenreeks zijn gekeurd, worden de ereprijzen (als er zijn !) vergeleken met de kampioen van de overeenkomstige; individuele eigen kweekreeks en worden de punten dan eventueel aangepast tot 91 of 92 punten. en of bij uitzondering 93 punten Het spreekt voor zichzelf dat slechts een enkele vogel uit een zelfde stammenreeks 92 punten kan behalen. Het aantal kanaries met 90 of 91 punten is daarentegen niet aan beperkingen onderworpen. We moeten opmerken dat de vogel van 92 punten niet noodzakelijk tot de kampioenstam moet behoren Tot slot worden dan de punten van de vier vogels samengesteld.

Dit puntentotaal geeft uitsluitend de individuele kwaliteitswaarde van de stam weer. De stameenheid, de harmonie of de graad van gelijkheid van de vier vogels t.o.v. elkaar, wordt er na beoordeeld.Daartoe beschikt de keurmeester per stam over een bijkomend puntenaantal van maximum 6 stam harmoniepunten, die hij naar willekeur kan uitreiken.De beste stammen bekomen de grootste toegift en de stam die op deze wijze het grootst puntentotaal bekomt, wordt stammenkampioen !

Stammen die vooraf geen 352 punten behalen, komen niet in aanmerking voor harmoniepunten ! Het spreekt tenslotte voor zichzelf dat bij de toekenning van de harmoniepunten, ook hier, in eerste instantie, de eenheid voor de kwaliteit van de hoofdeigenschappen.

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.