Inloggen

. . . Wout stopt ermee . . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Wout stopt ermee . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . . Wout stopt ermee . . .

JBounce

Donatie gevraagd!

Donatie!

Beste bezoekers van de website woutvangils.nl of woutvangils.be.

 

Wout heeft besloten om te stoppen met deze website

Maak hier uw donatie over om de website te laten bestaan:

https://betaalverzoek.knab.nl/k4brpH2Oo7djLAP

 

Alvast hartelijk dank!

(Zie verder bericht op de hoofdpagina)

x

Nieuws over de entstof

Nieuws Entstof.                                   Dank aan Constant van Santen.

Beste Allemaal,De afgelopen tijd hebben wij weer met Pfizer, de registratiehouder in Nederland, contact gehad inzake de Canary Poulvac P, de entstof voor kanaries.Op grond van de contacten zijn wij verplicht u het volgende te berichten:Canary Poulvac P is enkele jaren geleden uit de registratie in Nederland gelopen. Tot dat moment had dit product een Nederlandse registratie overeenkomstig de diergeneesmiddelenwet.pokken spuitToen is er voor zover ons bekend geproduceerd middels een interim regeling.Daarna is er voor Canary Poulvac P een Belgische registratie gekomen en is het product naar de informatie van Pfizer geen UDA maar een UDD product geworden.Een UDA product is een diergeneeskundig product die door de dierenarts mag worden afgegeven aan de klant welke het product zelf aan het dier kan toedienen.Een UDD product is een diergeneeskundig product welke door de dierenarts niet mag worden afgegeven en zelf door de dierenarts aan het dier, in dit geval onze kanaries, dient te worden toegediend.In het verleden vormden de liefhebbers van kanaries een groep, om namens de groep collectief de Canary Poulvac P bij de dierenarts in te kopen en zo een veel gunstiger prijs te bedingen. Deze gezamenlijke inkoop is derhalve niet meer mogelijk. De entingen dienen officieel door de dierenarts verricht te worden.Een dierenarts die Canary Poulvac P in de toekomst dus af geeft, is dientengevolge in overtreding, de klant die het product wenst af te nemen en van deze regel op de hoogte is, kan medeplichtig worden gesteld.Natuurlijk zijn er veel verhalen in de omloop. Zo is er opgevangen dat de dierenarts in België nog wenst mee te werken aan een soepele toepassing van de wet. U begrijpt dat wij daar geen verantwoording voor kunnen dragen. In het algemeen wordt er gesteld, dat in Nederland de toepassing van de wet en de controle daarop wat strikter plaats vindt.Pfizer heeft de fabriek in Weesp moeten sluiten. Daardoor is de productie van Canary Poulvac P naar een andere fabriek overgeplaatst. Voor zover bekend is dat de Verenigde Staten van Amerika geworden. Pfizer verwacht dat de ter beschikking stelling van Canary Poulvac P niet soepeler dan vorig jaar zal plaats vinden en dat het zeker niet eerder beschikbaar zal zijn.Dat betekend, dat als het product beschikbaar komt, het ministerie eerst toestemming zal moeten geven om het product in Nederland onder de Cascade regeling te laten vallen. Dat is een regeling waardoor er in bepaalde gevallen een niet in Nederland geregistreerd product, in het belang van het dier, vanuit het buitenland toch in Nederland beschikbaar te kunnen stellen.Dientengevolge verwachten wij dat de Canary Poulvac P pas in de loop van juni via de dierenarts beschikbaar komt.Vooruitlopend hierop, wil ik u er derhalve voor waarschuwen dat enten door een dierenarts niet makkelijk zal zijn. De risico’s die wij bij het enten met betrekking tot sterfte door stress en eventueel gebroken vleugels ervaren, zullen bij een dierenarts er zeker niet minder op worden. Dast zijn aansprakelijkheden van de dierenarts. Die kan men niet uitsluiten ook al laat men daartoe een verklaring tekenen.

Wel zal de dierenarts bij het uitblijven van voldoende entreactie, de vogels moeten herenten. Naar onze mening is dat een verrichting zonder dat daartoe een vergoeding jegens de dierenarts tegenover kan staan. Hoe u verder de afspraken met de dierenarts omtrent de enting van uw vogels maakt, is een afspraak tussen u en uw zorgverlenend dierenarts.

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik met vriendelijke groet,

Constant van Santen.

. . . Wout stopt ermee . . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Wout stopt ermee . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . . Wout stopt ermee . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.